Start

(naciśnij OK.)


Wszystko o Wartach Cywilnych znajdziesz tutaj:


Oddział Wart Cywilnych
forum O.W.C. i Pracowników wojska
 

 OWC w Ustce przestaje istnieć


 


Akty normatywne dotyczące OWC oraz SUFO(forum OWC)
PRZYDATNE LINKI

Zakładamy związek zawodowy
Przywileje pracowników w czasie upałów
KARANIE PRACOWNIKA
POTRĄCENIA Z PENSJI
PRACOWNIK-KOSZTY SĄDOWE
WYNAGRODZENIA ZA NADGODZINY
O LICENCJACH
LICENCJA WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE

BADANIA LICENCYJNE
UPRAWNIENIA LICENCJONOWANEGO 
PRACOWNIKA OCHRONY 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA I KARNA PRACOWNIKA OCHRONY
LEGITYMOWANIE
O użyciu broni palnej

 

Pisanie komentarzy w galerii niestety wyłączone!
El-Komendante
El-Komendante
 
(8 Obrazy)
AK 47
AK 47
 
(9 Obrazy)
BWP
BWP
 
(10 Obrazy)
T 72
T 72
 
(13 Obrazy)
ROSOMAK
ROSOMAK
 
(24 Obrazy)
samoloty
samoloty
USA
(16 Obrazy)
pt 91
pt 91
 
(4 Obrazy)
LEOPARD
LEOPARD
 
(6 Obrazy)
PO GODZINACH
PO GODZINACH
 
(30 Obrazy)
 
   

SKARGA DO PIP
 

W jaki sposób należy zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy skargę na naruszanie praw pracowniczych? 

Skargi dotyczące naruszania praw pracowniczych mogą być zgłaszane do Państwowej Inspekcji Pracy pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 589) inspektor pracy jest zobowiązany do nieujawniania informacji, że kontrola przeprowadzana jest w następstwie skargi, chyba że zgłaszający skargę wyrazi na to pisemną zgodę.
W przypadku zastrzeżeń co do postępowania inspektora pracy, można złożyć skargę do okręgowego inspektora pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.

Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
Użycie broni palnej
 

Przez użycie broni palnej rozumie się oddanie strzału w kierunku osoby w celu jej obezwładnienia.
Pracownik ochrony zgodnie z §2 rozporządzenia przed użyciem broni palnej jest obowiązany:
•po okrzyku ,,Pracownik ochrony” wezwać osobę do zachowania zgodnego z prawem , a w szczególności do natychmiastowego porzucenia broni lub niebezpiecznego narzędzia, odstąpienia od bezprawnych działań lub użycia przemocy,
•w razie niepodporządkowania się wezwaniom określonym powyżej, zagrozić użyciem broni palnej, okrzykiem ,,Stój bo strzelam”,
•oddać strzał ostrzegawczy w górę, jeżeli nie zagraża to życiu lub zdrowiu pracownika ochrony lub innej osoby, a czynności wcześniej opisane okażą się bezskuteczne.
W przypadku gdy wszelka zwłoka groziłaby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia pracownika ochrony lub innej osoby, nie jest on zobowiązany ani do zagrożenia użyciem broni palnej, ani też do oddania strzału ostrzegawczego.

 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 20 odwiedzającytutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=