ZESTAW NALEŻNOŠCI UMUNDUROWANIA

ZESTAW NALEŻNOŚCI UMUNDUROWANIA DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY ODDZIAŁU WART CYWILNYCH

 

+---+---------------------------------------+---------+------+-----------+-------------------+
|Lp.|Nazwa przedmiotu            |Jednostka|Liczba|Okres   |Uwagi       |
|   |                            | miary  |   |używalności|          |
|  |                    |     |   |(w latach) |          |
+---+---------------------------------------+---------+------+-----------+-------------------+
| 1 |Czapka letnia pracownika ochrony      | szt.  | 2  |   3   |          |
+---+---------------------------------------+---------+------+-----------+-------------------+
| 2 |Czapka zimowa pracownika ochrony     | szt.  | 1  |   4   |          |
+---+---------------------------------------+---------+------+-----------+-------------------+
| 3 |Mundur pracownika ochrony ze spodniami |     |   |      |          |
|  |do półbutów                            | kpl.  | 1  |   3   |          |
+---+---------------------------------------+---------+------+-----------+-------------------+
| 4 |Mundur pracownika ochrony ze spodniami |     |   |      |          |
|   |typu narciarskiego                     |  kpl.   |  1   |     3     |          |
+---+---------------------------------------+---------+------+-----------+-------------------+
| 5 |Koszulobluza pracownika ochrony    |     |   |      |          |
|   |z krótkimi rękawami                    |  szt.   |  1   |     2     |          |
+---+---------------------------------------+---------+------+-----------+-------------------+
| 6 |Kurtka zimowa pracownika ochrony    |     |   |      |          |
|   |z podpinką                             |  szt.   |  1   |     3     |          |
+---+---------------------------------------+---------+------+-----------+-------------------+
| 7 |Peleryna - kolor czarny                | szt.  | 1  |   6   |          |
+---+---------------------------------------+---------+------+-----------+-------------------+
| 8 |Szalokominiarka - kolor czarny     | szt.  | 1  |   3   |          |
+---+---------------------------------------+---------+------+-----------+-------------------+
| 9 |Oznaki stanowisk służbowych i odznaka |     |   |      |dla każdego    |
|   |służbowa pracownika ochrony            |  kpl.   |  1   |     3     |umundurowania   |
+---+---------------------------------------+---------+------+-----------+-------------------+
|10 |Rękawiczki zimowe dziane - kolor czarny| para  | 1  |   1   |          |
+---+---------------------------------------+---------+------+-----------+-------------------+
|11 |Rękawice polowe pracownika ochrony     | para  | 1  |   2   |          |
+---+---------------------------------------+---------+------+-----------+-------------------+
|12 |Bielizna osobista zimowa (koszulka   |     |   |      |dla kobiet     |
|   |z długimi rękawami + kalesony)         |  kpl.   |  2   |     1     |bielizna damska  |
+---+---------------------------------------+---------+------+-----------+-------------------+
|13 |Bielizna osobista letnia (koszulka   |     |   |      |dla kobiet     |
|   |z krótkimi rękawami + spodenki)        |  kpl.   |  2   |     1     |bielizna damska  |
+---+---------------------------------------+---------+------+-----------+-------------------+
|14 |Trzewiki                               | para  | 2  |   3   |          |
+---+---------------------------------------+---------+------+-----------+-------------------+
|15 |Półbuty czarne                         | para  | 2  |   3   |          |
+---+---------------------------------------+---------+------+-----------+-------------------+
|16 |Pas pracownika ochrony                 | szt.  | 1  |   6   |          |
+---+---------------------------------------+---------+------+-----------+-------------------+
|17 |Skarpetki letnie - kolor czarny        | para  | 4  |   1   |          |
+---+---------------------------------------+---------+------+-----------+-------------------+
|18 |Skarpetki zimowe - kolor czarny        | para  | 4  |   1   |          |
+---+---------------------------------------+---------+------+-----------+-------------------+

 

Uwaga: Przedmioty wymienione w lp. 8, 10-15, 17 i 18 przechodzą na własność z chwilą ich wydania, Ponadto należność zbiorowa: 
1) kożuch długi - na każdy z wystawianych posterunków ochronnych - zewnętrznych, 
2) buty filcowo-gumowe - na 100% wartowników, 
3) pościel (materac, podgłówek, dwa koce, poszewka na podgłówek, dwa prześcieradła) - na każde łóżko w wartowni.

SKARGA DO PIP
 

W jaki sposób należy zgłosić do Państwowej Inspekcji Pracy skargę na naruszanie praw pracowniczych? 

Skargi dotyczące naruszania praw pracowniczych mogą być zgłaszane do Państwowej Inspekcji Pracy pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2007r. Nr 89, poz. 589) inspektor pracy jest zobowiązany do nieujawniania informacji, że kontrola przeprowadzana jest w następstwie skargi, chyba że zgłaszający skargę wyrazi na to pisemną zgodę.
W przypadku zastrzeżeń co do postępowania inspektora pracy, można złożyć skargę do okręgowego inspektora pracy właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.

Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
 
Użycie broni palnej
 

Przez użycie broni palnej rozumie się oddanie strzału w kierunku osoby w celu jej obezwładnienia.
Pracownik ochrony zgodnie z §2 rozporządzenia przed użyciem broni palnej jest obowiązany:
•po okrzyku ,,Pracownik ochrony” wezwać osobę do zachowania zgodnego z prawem , a w szczególności do natychmiastowego porzucenia broni lub niebezpiecznego narzędzia, odstąpienia od bezprawnych działań lub użycia przemocy,
•w razie niepodporządkowania się wezwaniom określonym powyżej, zagrozić użyciem broni palnej, okrzykiem ,,Stój bo strzelam”,
•oddać strzał ostrzegawczy w górę, jeżeli nie zagraża to życiu lub zdrowiu pracownika ochrony lub innej osoby, a czynności wcześniej opisane okażą się bezskuteczne.
W przypadku gdy wszelka zwłoka groziłaby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia pracownika ochrony lub innej osoby, nie jest on zobowiązany ani do zagrożenia użyciem broni palnej, ani też do oddania strzału ostrzegawczego.

 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=